Ispis

ŽUPNA PORUKA ZA VELIKI ČETVRTAK 

9. travnja 2020.

 

Uvod pjesma: Mi treba da se hvalimo Križem Gospodina našega Isusa Krista…

 

Danas je Veliki ili Sveti četvrtak.

U pandemiji korona virusa potrebna nam je snaga duha s vjerom u duhu budemo u zajedništvu Crkve, cvijele crkve i naše župne crkve.

Danas je u praznoj crkvi misa večere Gospodnje, misa posebnog spomena Isusove posljednje večere, spomena koji slavimo svakom svetom misom, a danas i posebnim danom-blagdanom. 

Veliki četvrtak je dan euharistije i svećeničkog reda jer je Isus na posljednjoj večeri ustanovio ova dva sakramenta. 

Riječima: “Uzmite i jedite,ovo je tijelo moje… i… Uzmite i pijte ovo je krv moja…”  Isus je ustanovio euharistiju, svetu pričest i misu.

Riječima: “Ovo činite meni na spomen!” Isus je postavio apostole za svećenike, prve biskupe, koji tu ovlast prenose na svoje nasljednike biskupe, a biskupi na svećenike-prezbitere.

 

Vladimir Meglić, Posljednja večera

 

Na misi posvete ulja, jedinoj misi u Nadbiskupiji, jutros u katedrali, Nadbiskup je posvetio krizmano, bolesničko i kratekumensko ulje. Donijet ćmo ih kada prođe pandemija. Ta ulja: krizmano i bolesničko će do slijedeće godine, do novog velikog četvrtka, biti za krštenja i krizmu, za bolesničko pomazanje u našoj župi.

 

Jutros, na misi posvete ulja, svećenici su trebali  pred Nadbiskupom obnovili svoja svećenička obečanja. To je svećenički dan, potvrda svećeničkog poziva i pripadnosti Kristu Svećeniku, u službi Crkvi. To ćemo učiniti na prvoj misi s Nadbiskupom kada prođe ovo iskušenje. Ujedno će to biti i misa zahvalnica.

 

Misa večere Gospodnje večaras počinje bez unošenja svetih ulja. Na početku, poslije pokajničkog čina zapjeva se Slava Bogu na visini.

U to vrijeme oko 17:15 oglasit će se zvona župne crkve da označe ovaj trtenutak, a tada se zvona isključuju do vazmenog bdijenja na veliku subotu. Crkva se u tišini klanja Križu Kristovom. 

U Službi Riječi Crkva nudi čitanje iz iz SZ-a, iz knjige Izlaska. Možemo reći da je to ustanova pashalne starozavjetne večere. Euharistija je ustanovljena na starozavjetnoj pashalnoj večeri. Ona je puna znakovitosti ne samo za SZ-ne Izraelce, nego i za nas koji danas slavimo novozavjetnu pashalnu večeru. Pashalna večera je nagovještaj Isusove posljednje večere.

Beskvasni kruh je prvi kruh priređen poslije žetve bez kvasca iz starog brašna. To je znak novoga početka. Zato se za hostije koristi beskvasno tijesto, odnosno beskvasni kruh. 

Gorko zelje je znak gorčine ropstva u Egiptu.

Janje je znak žrtve prikazane Gospodinu. 

Vino je dar Božji, znak Božje pomoći napaćenom čovjeku i čovječanstvu.

Na pashalnoj večeri žrtvovano je živinče – janje ili kozle – bez mane, od jedne godine i muško. Kršćansko janje, to je Raspeti koji je žrtvovan k’o janje za klanje. 

Trebalo ga je blagovati žurno, opasanih bokova, s obućom na nogama, sa štapom u ruci, spremni za putovanje, to znači za Izraelce spremni na izlazak iz egipatskog ropstva, a za nas kršćane u pokretu iz mrtvoga svijeta prema životu, kroz pustinju smrti u obećanu zemlju kod Boga, ne u udobnosti ovoga svijeta i u bezbrižnoj prepuštenosti zemaljskom trajanju, nego kroz pustinju života…..

Oba dovratnika trebala su biti poškropljena krvlju janjetovom da bi kuću mimoišao sud i kazna Božja. Kršćanski smisao je: samo Kristova krv na nama spašava nas od osude za grijeh, jer Isus se odupro grijehu i pobijedio ga, a on je sam umjesto nas pogođen sudom za grijeh, prolio krv i umro.

Isus za svoju Pashalnu večeru uzima kruh i vino. Gorkih trava više nema jer nema više ropstva. Krist nas je oslobodio. Žrtvenog janjeta nema. Krist se sam žrtvuje kao janje za klanje za žrtvo. On je Jaganjac Božji.  Vino je znak Isusove krvi koja se za nas prolijeva. A Kruh postaje Tijelo Kristovo.

Riječi na posljednjoj večeri koje ponavljamo na svakoj svetoj misi “Uzmite i jedite,… uzmite i pijte…”  znače da onaj koji se žrtvuje za nas postaje naša hrana, naša snaga, naš suputnik.

Nakon riječi: “Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje”, “Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva”, Isus kaže: “Ovo činite meni na spomen!” To znači ne samo “uzmite” nego “činite”. Ono što je nama darovano trebamo mi sada izvršavati, ….ne samo primati, ….nego činiti.

 

Na posljednjo večeri Isus je učenicima oprao noge. To se čini i na svaki veliki četvrtak, osim ove godine. Ali, podsjetimo se smisla tog obreda: 

Isus pere učenicima noge. Valja znati da je pranje nogu bio redoviti znak pristojnosti iskazan prema onima starijima, uglednijima ili prema gostima. To su činili sluge.

Sluga. Nama je danas teško i zamisliti položaj sluge u ono vrijeme. Sluga je bio napola rob, čovjek koji je živio u gospodarovoj kući koji je dobivao stan i hranu, a bio je tako malo plaćen, teko toliko da se ne osjeća kao pravi rob. Takav je sluga radio one najniže poslove od ujutro rano do navečer kasno. Eto, između ostaloga, sluga je prao noge ukućanima i gostima.

Pranje nogu. Isus, na zaprepaštenje svojih učenika, skida gornju haljinu, ulijeva vode u umivaonik, pripasuje se ubrusom i počinje učenicima prati noge. Petar, kao i obično najgrlatiji, protivi se. No, Isus ostaje uporan. I onda, da ne bi ispalo da nisu razumjeli, govori im. "Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih."

Po Isusovom primjeru Crkva zna što treba činiti. Kršćani trebaju biti jedni drugima izvor hrane i pića, osvježenja za život, a ne zatirači jedni drugih, izvor ljubavi i služenja, a ne mržnje i netrpeljivosti. “Primjer sam vam dao”.

Svaka euharstija je Božja blizina, Božje ponovno darivanje, Isusova ponovna žrtva, njegova ljubav do kraja. Prema tome svaka euharistija je izvor snage koju crpimo i trebamo da bismo djelovali prema Isusovu primjeru.

 

Osjećamo da to nije lako, posebno danas, u ovo vrijeme pandemije, kao ove obrede možemo gledati jednio na televiziji i u duhu biti u zajedništvu sa cijelom Crkvom. Sad tek osjetimo koliko je to nedostatno sâmo gledanje mise na televiziji. Treba biti, tako, teba biti tu gdje se događa misa, euharistija, pretvorba, gdje je Tijelo i Krv Kristova dostupna za blagovanje. Tim teže je ovo iskušenje udaljenosti i nemoći da budemo sudionici otajstava.

Danas i ovioh dana doživljavamo da postajemo sudionici Kristova križnog puta, njegove smrti, ali vjerujemo da ćemo biti i već jesmo baštinici njegova uskrsnuća. 

 

Ova večernja misa, misa večere Gospodnje, proslava je euharistije, ali podsjeća i na Isusovu molitvu u Getsemanskom vrtu. S tim otajstvima se sjedinjujemo večeras. Ovo je naša getsemanskla molitva: Oče, ako je moguće, neka me miođe ova čaša, ali moja, nego tvoja volja neka bude. 

 

Zvonko Mrak, župni

SLUŽBA RIJEČI na misi Večere Gospodnje.

Čitanje Knjige Izlaska

 U one dane Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj:

»Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini.  Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko po porodici pribavi jedno živinče.  Tako, jedno na kuću.

Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti.

Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle.

Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona.

Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem.

A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja. Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju.

Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas;

tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku.

Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena.«

 Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 116, 12-13.15-18

Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!

Što da uzvratim Gospodinu

za sve što mi je učinio?

Uzet ću čašu spasenja

i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim

smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,

sin službenice tvoje:

ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,

zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje

pred svim pukom njegovim.

 

 

 

 

Drugo čitanje – 1Kor 11,23-26

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh:

Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.«

Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.«

Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.

 Riječ Gospodnja.

Evanđelje  –   Iv 13,1-15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.

I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda.

A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se.

Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus: »Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.«

Reče mu Petar: »Nećeš mi prati nogu nikada!«

Isus mu odvrati: »Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.«

Nato će mu Šimun Petar: »Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!«

Kaže mu Isus: »Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!« Jer znao je tko će ga izdati.

Stoga je i rekao: »Niste svi čisti.« Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im:

»Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!

Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge.

Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.«

 Riječ Gospodnja.